+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Алєксєєнко Ірина Вікторівна


%d0%b0%d0%bb%d1%94%d0%ba%d1%81%d1%94%d1%94%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%96-%d0%b2%d0%b7%d0%b7%d0%b7

Доктор політичних наук, професор, академік Академії політико-правових наук України України України”.

 У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Місце і роль особистості в політичній системі сучасного суспільства” .

У 2007 р. захистила докторську дисертацію “Інститут національної держави в умовах глобалізації світу”.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
  • політико-правові проблеми глобалізації;
  • трансформація інституту національної держави;
  • міжнародні політичні системи;
  • проблеми сталого розвитку.

НАУКОВІ ПРАЦІ

  1. Алексеенко И.В. Личность.Политика. Управление : Монография. – К. : Знання України,2001. – 191с.
  2. Алєксєєнко І. В. Політичні інститути та процеси. Навчальний посібник. – Ужгород : Вид-во УЖДІІЕП, 2004. – 98с.
  3. Алєксєєнко І. В. Національні держави в умовах глобалізації світу (політичні і правові аспекти) : Монографія. – Ніжин : ТОВ Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2006. – 360с.
  4. Політика європейської інтеграції : Навчальний посібник / Під ред. д.ф.н., проф. В. Г. Ворнкової. – Авторський колектив : В. Г. Воронкова, О. М. Кіндратець., І. В. Алєксєєнко, В. О. Товарниченко та ін. – К. : ВД “Професіонал”, 2007. –512 с.
  5. Алєксєєнко І. В. Міжнародні політичні процеси : Навчальний посібник. – Донецьк : Норд-Прес, 2009. – 289с.
  6. Правове забезпечення державного суверенітету України. [Колект. монографія. Автори: Ю. С. Шемшученко, В. М. Шаповал, І. О. Кресіна, І. В. Алєксєєнко, О. І. Ющик, Д. М. Лук’янець, О. М. Костенко] / За заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К. : Вид-во “Юридична думка”, 2011. – 300 с.