+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Андрущенко Віктор Петрович


andr

 

Доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) АППН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії політико-правових наук України України України”, ректор Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

У 1978 році В. П. Андрущенко захистив кандидатську дисертацію «Основні закономірності соціалізації особистості при соціалізмі».

У 1991 р. – докторська дисертація на тему «Духовна культура як фактор ідейно-морального розвитку особистості».

Сфера наукових інтересів:
  • філософія;
  • соціальна філософія;
  • філософія освіти;
  • політологія;
  • культура.

Наукові праці:

  • До методології вирішення ««антиномій» сучасної гуманітарної науки http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/11535/1/Andrushchenko.pdf
  • Майбутнє університетів у ХХІ столітті: спроба прогностичного аналізу http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5566/1/andr_maib.pdf
  • «Філософське самовбивство» останніх радянських гуманітаріїв http://www.philosopheducation.com/files/_____1.pdf
  • Андрущенко В.П. Інноваційний розвиток освіти в стратегії „Українського прориву” /Віктор Андрущенко //Вища освіта України – 2008.- № 2 (29). – С.10-17.
  • Соціальна робота: Навчально-методичний комплекс / За ред. В. П.Андрущенко, О. Г. Карпенко, С. В. Толстоухової. — К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006.— 400 с.