+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Асланов Стелас Антипович


19198251_1101122330031463_727830594_n%d0%ba%d0%b5%d0%bf%d0%ba%d0%b5%d0%bf53%d0%b5

Доктор політичних наук, доцент, викладач кафедри  кафедри політології і державного управління ДВНЗ “Ужгородський національний університет”.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: “Політико-правові засади державної етнонаціональної політики в Україні”.

У 2016 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Політико-правові засади етнополітичної стабільності держави в умовах глобальних викликів “.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

  •  Асланов С.А. Деякі аспекти наукового осмислення сучасних етнополі­тичних процесів / С.А. Асланов // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – Вип. 41. – С. 732 – 739.
  • Асланов С.А. Теоретико-методологічні засади державної етнонаціо­нальної політики в Україні та деяких зарубіжних країнах: окремі політико-правові аспекти / С.А. Асланов // Політологічний вісник. – 2008. – №35. – С. 256-263.
  • Асланов С.А. Правова база етнонаціональної політики України / С.А. Асланов // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і полі­тичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – №44. – С.715-722.
  • Асланов С.А. Проблеми реалізації етнонаціональної політики України у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів / С.А. Асланов // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – №43. – С.739-743.
  • Асланов С.А. Роль національних меншин у політичному житті України / С.А. Асланов // Сучасна українська політика, політики і політологи про неї. – 2008. – №14. – С.370-376.
  • Асланов С.А. Порівняльний аналіз концепцій етнонаціональної полі­тики Росії та України: збірн. матеріалів міжнародного наук. симпозіуму [Дні порівняльного правознавства], (Київ, 8–11 квітня 2009 р.) / С.А. Асланов. – К., 2009. – С.335-339.
  • Асланов С. А. Чому досі Україна не прийняла Концепції державної етнонаціональної політики?: збірн. матеріалів всеукраїнської науково-прак­тичної конференції студентів та аспірантів [Соціально-економічні та полі­тико-правові аспекти державного управління України в контексті процесів глобалізації], (Ужгород, 15-17 квітня 2009 р.) / С.А. Асланов. – Ужгород, 2009. – С.226-228.
  • Асланов С.А. Політизація мовної політики в Україні: збірник матері­алів всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів [Закарпатські правові читання], (м.Ужгород, 28–30 квітня 2009 р) / С.А. Асланов – Ужгород, 2009. – С.75-77.