+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Гербут Надія Анатоліївна


%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%82_%d0%bd_%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d0%ba

Кандидата політичних наук, доцента кафедри політичних наук Київського  національного університету будівництва і  архітектури.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Ґендерне представництво в парламентах: українські реалії та зарубіжний досвід”.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

1.Гербут Н. А. Проблемні питання оптимізації виборчої системи України / Н. А. Гербут // Наукові записки ІПіЕНД. – 2010. – № 6 (50). – С. 46 – 56.

  1. Гербут Н. А. Представництво жінок в парламенті: європейський досвід та українські реалії / Н. А. Гербут // Наукові записки ІПіЕНД. –  2011. –  №4 (54). – С. 207 – 218.
  2. Гербут Н. А. Ґендерне квотування як основний механізм забезпечення паритетного представництва жінок у виборних органах влади / Н. А. Гербут // Наукові записки ІПіЕНД. – 2011. – №6 (56). –   С. 197 – 207.
  3. Гербут Н. А. Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень / Н. А. Гербут // Наукові записки ІПіЕНД. – Наукові записки ІПіЕНД. – 2012. – №1 (57). –   С. 344 – 361.
  4. Гербут Н. А. Формування егалітарного гендерного світогляду у політичному вимірі: концептуально-історичний аналіз / Н. А. Гербут // Наукові записки ІПіЕНД. – 2013. – №1 (63). – С. 337 – 352.
  5. Гербут Н. А. Влияние партийных характеристик на гендерное представительство в парламентах / Н. А. Гербут // Женщина в российском обществе. – 2014. – №1. – С. 18 – 26.
  6.  Гербут Н. А. Вплив жінок-депутатів на законотворчу діяльність у контексті захисту ґендерних прав / Н. А. Гербут // Наукові записки ІПіЕНД. – 2014. -№2(70). – C. 269-282.
  7. 8. Гербут Н. А. Вплив виборчих систем на гендерне представництво у Верховній Раді України / Н. А. Гербут // Наукові записки ІПіЕНД. – 2015. -№2(76). – C. 266-280.
  8. Гербут Н. А. Гендерна рівність у контексті представницької демократії / Н. А. Гербут // Держава і право : зб. наукових праць . Серія Політичні науки. – 2016. – Вип. 74. – С. 80-90.