+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Гербут Ігор Анатолійович


%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%82_%d1%96_%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b6%d0%b4%d0%b6Кандидата політичних наук, політичний консультант, член-кореспондент Академії політико-правових наук України України України”.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Виборча інженерія як інструмент забезпечення політичної консолідації у демократичному суспільстві».

НАУКОВІ ПРАЦІ

  • Гербут І. А. Вибори як форма реалізації народовладдя / І. А. Гербут // Наукові записки Інституту політичних і етно¬національних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2011. − № 4 (54). – С. 171−181.
  • Гербут І. А. Виборча інженерія в контексті політичних трансформацій / І. А. Гербут // Наукові записки Інституту політичних і етно¬національних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2011. − № 6 (56). − С. 207−218.
  • Гербу І. А. Виборча інженерія як технологіяформування партійних систем / І. А. Гербут // Наукові записки Інституту політичних і етно¬національних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. − № 1 (57). – С. 286−297.
  • 4. Перспективи застосування виборчої інженерії в розділених суспільствах: світовий досвід для України / І. А. Гербут // Сучасна українська політика. − Спецвипуск : Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку. − К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2013. − С. 184−194.
  • Гербут І. А. Теоретико-методологічні засади виборчої інжнерії / І. А. Гербут // Наукові записки Інституту політичних і етно¬національних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2013. − № 6 (56). − С. 352−363.
  • Гербут І. А. Політичні партії як головні ініціатори змін виборчих правил / І. А. Гербут // Наукові записки Інституту політичних і етно¬національних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. − № 2 (70). − С. 256−268.
  • Гербут І. А. Виборчі системи в аспекті інтересів опозиційних партій та електорату / І. А. Гербут // Держава і право : Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 67 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. − К : Вид-во «Юридична думка», 2015. − С. 129−143.
  • Гербут И. А. Избирательная инженерия как инструмент институционального дизайна / И. А. Гербут // Право и политика. – 2015. – № 2. – С. 109-113.