+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Горбатенко Володимир Павлович


gor

 

Доктор політичних наук, професор , академік Української академії політичних наук, академік Академії наук вищої школи України, член Президії АППН України, академік Академії політико-правових наук України України України”,  український політолог та правознавець, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за темою: «Місцеве самоврядування в Україні: політичний аналіз концепцій минулого і сучасність».

Дисертація на здобуття доктора політичних наук за темою: «Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів».

Сфера наукових інтересів:

 • державне управління і місцеве самоврядування;

 • політична модернізація;

 • політичне прогнозування;

 • історія політичних і правових вчень;

 • громадянська освіта;

 • філософія права.

 

Наукові праці:

 • Еволюція прогностики як системи наукових знань про майбутнє http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/2/1-1-Horbatenko.pdf
 • «Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки» (1996 р., 1998 р., у співавторстві);
 • «Політологічний енциклопедичний словник» (1997 р., 2004 р., упорядник і відповідальний редактор);
 • «Основи етнодержавознавства. Підручник» (1997 р., у співавторстві);
 • «Політологія: Підручник» (1998 р., 2001 р., 2006 р., відповідальний редактор);
 • «Нація і держава: Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз» (т. 1, 1998 р., у співавторстві);
 • «Юридична енциклопедія» (в 6 т., 1998—2004 рр., відповідальний секретар редколегії, науковий редактор, автор 350 статей);
 • «Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть» (1999 р.);
 • «Демократія — Управління — Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства» (2001 р., у співавторстві з В. В. Цвєтковим);
 • «Політологія: Підручник для вищих навчальних закладів» (2002 р., у співавторстві);
 • «Історія для громадянина. Методичний посібник для вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів» (2003 р., у співавторстві);
 • «Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми» (2005 р., відповідальний редактор);
 • «Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика» (2006 р.);
 • «Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти» (2006 р., відповідальний редактор);
 • «Історія політичної думки в Україні: Навчальний посібник» (2007 р., у співавторстві);
 • «Великий енциклопедичний юридичний словник» (2007 р., заступник голови редколегії, автор 28 статей);
 • «Прикладна політологія: Навчальний посібник» (2008 р., відповідальний редактор).