+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Дем’янчук Олександр Петрович


dem

 

 

Доктор політичних наук, професор, академік Академії політико-правових наук України України України”, викладач кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська Академія».

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за темою: «Політологічні аспекти державної політики і державного управління».

Сфера наукових інтересів:
 • публічна політика і державне управління: загальнотеоретичні засади, аналіз політики, реформування державного управління;
 • освітня політика та управління освітою;
 • теорії національного розвитку;
 • громадянська освіта;
 • глобалізація і освіта: політичні, економічні та соціальні аспекти.

Наукові праці:
 • Відповідність нинішньої системи управління й вироблення державної політики вимогам суспільства знань http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2006/54-41-37.pdf
 • «Державна політика і державне управління: політологічні аспекти». Монографія. //К.: Факт, 2008. – 272 с.
 • Уроки помаранчевої революції для реформування державного управління в Україні.//У зб. «По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції». – За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. – К.: Атіка, 2006. – 228 с.
 • Стратегiчне оцiнювання стану освiти у сферi публiчної адміністрації. / Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду вдосконалення діяльності органів влади. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 6 грудня 2006 р. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007.
 • Відкриті й приховані виклики державному управлінню в перехідному суспільстві.// У зб. «Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними». – Суми. 2006. – Т.1. – С. 45-49.
 • Відповідність нинішньої системи управління й вироблення державної політики вимогам суспільства знань. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 54, – вип. 41. – Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2006. – С. 182-186.
 • Політична освіта як чинник формування порядку денного публічної політики: теорія та українська практика. // Наукові записки НаУКМА. Том 57 – Політичні науки. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 71-77.
 • Дилеми політико-адміністративної реформи: очікування публічної політики. //У зб. Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. – Суми, 2008. С. 139-142.
 • Стратегія національного розвитку: вибір теорії. // Агора/ вип.. 7, 2008. сс. 5-12.
 • Політична освіта: місток між державою та громадянським суспільством.// У зб. Громадянське суспільство: проблеми теорії та практики. Під ред. С.Г.Рябова. – К.: НаУКМА, 2008. С. 62-79.
 • SWOT-аналіз політичної системи України в модернізаційній парадигмі. / Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. / № 6 (56). 2011. сс. 12-25.
 • Квазіпартійні учасники процесу ухвалення політичних рішень. /У зб. Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД 2012. – 588 с.
 • The Dynamics of Political Culture in an Independent Ukraine. / In: The Culture of Governance: the Black Sea. Ed. Melanie Sully. Vienna, Austria: Institute for Parliamentrarism and Democracy Questions. 2012. – 169 p. – pp. 95-101.
 • Піраміда Маслоу як методологія пояснення політичної участі. /Наукові записки НаУКМА. Т. 134. К.: 2012. 12-16.
 • Political Power Distribution in Ukraine: Dynamics and Perspectives. /Магістеріум. Вид-во НаУКМА. Вип. 58. 2014. Сс. 61-66.