+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

ДІВАК ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА


%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%b0%d0%ba000Кандидат політичних наук, начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Управління стратегічного планування та аналізу політики Національного агентства України з питань державної служби, член-кореспондент Академії політико-правових наук України України України”.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук на тему “Сепаратизм як феномен сучасної політики: політологічні та правові аспекти”.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

 

 • етнополітичні конфлікти
 • політична культура
 • політичні комунікації;
 • стратегічне планування
 • аналіз політики
 • державне управління.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

 

 • Сепаратизм як соціально-політичне явище: сутність і причини виникнення. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 39. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – с. 690 – 695.
 • Форми й основні етапи сепаратистських рухів. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 40. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – с. 648 – 655.
 • Ідеологічні засади сепаратизму в програмах політичних партій і сил (історія виникнення та сучасний розвиток). Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 41. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – с. 780 – 790.
 • Косово, боротьба за незалежність: історія питання та наслідки. Політичний менеджмент. №3. 2008. – с. 107 – 119.
 • Сепаратизм в країнах Близького Сходу та Азії (Індія, Шрі-Ланка, Туреччина, Китай). Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 43. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – с. 744 – 755.
 • Деякі проблеми реформування адміністративно-територіального устрою та регіоналізація України. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 45. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – с. 626 – 632.
 • Регіональні еліти як провайдери адміністративно-територіальної реформи та регіоналізації України. Збірник праць за результатами щорічних Всеукраїнських громадських слухань тему: „Політико-правове забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування”. Одеса. 2009.
 • Окремі проблеми визначення правового статусу невизнаних або частково визнаних держав. Міжнародна науково-практична конференція „Правова політика Української держави” (м. Івано-Франківськ, 19 – 20 лютого 2010 року).
 • Сепаратизм як феномен сучасної політики: політологічні та правові аспекти. К.: Логос, 2010. – 224 с.
 • Деякі проблеми міжнародно-правового визнання невизнаних держав // «Держава і право»: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 52. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2011. – с. 544– 552.
 • Адміністративно-територіальні реформи у країнах СНД // Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід: Монографія / Кресіна І.О., Береза А.В., Вітман К.М., Дівак В.В., Іжа М.М., Коваленко А.А., Кучабський О.Г., Лойко Л.І., Матвієнко А.С., Перегуда Є.В., Стойко О.М., Явір В.А./ За ред. І.О. Кресіної. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України; Логос, 2011. – 400 с. (с. 357 – 370)
 • Країни «Великого Близького Сходу» та Північної Африки в контексті глобального переформатування регіону. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 45. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – с. 573 – 584.
 • Деякі питання реформування місцевого самоврядування в Україні. Економічний розвиток в процесі децентралізації: матеріал. міжнарод. наук. конф. 4 листопада 2015 р. м. Дніпропетровськ / за ред. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015. – с. 22-25.
 • Боротьба за територіальну цілісність України: пошук шляхів виходу з кризи. Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 70. –Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: Вид. Юридична думка, 2015. – с. 72 – 82.
 • Політика регіоналізації як засіб зміцнення економічної і політичної взаємодії країн Європейського Союзу. Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів. Матеріали науково- практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р./за ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса.: ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 234 – 238.
 • Україна в умовах формування поліцентричного світу. Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів. Матеріали науково- практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р./за ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса.: ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 47 – 50.
 • Роль менталитета в функционировании государства: Материалы Международной науч.-практ. конф. Минск, 25 марта 2016 г./ Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Ин-т истории НАН Белеруси; редкол: С.А. Кизима [и др.]. – Минск, Колоград, 2016. – с. 58 – 62.
 • Сепаратизм як геополітична зброя: виникнення нових квазідержав на карті світу. Пошук критеріїв міжнародного визнання невизнаних державних утворень / В.В. Дівак // Віче. – 2016. – № 3 – 4. – с. 43 – 48.
 • Роль засобів масової інформації у формуванні політичного світогляду і політичної культури суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження в сфері соціології, психології та політичних наук» 28–29 жовтня 2016 року. Університет Данубіус. Факультет державної політики та публічного управління м. Сладковічево, Словацька Республіка. – с. 166 – 169.
 • Перспективи для України та її участь у процесах формування багатополярного світу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження в сфері соціології, психології та політичних наук» 10 – 11 березня 2017 року. Університет Данубіус. Факультет державної політики та публічного управління м. Сладковічево, Словацька Республіка.
  – с. 161 – 164.