+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Малиновський Валентин Ярославович


mal

 

Доктор політичних наук, професор кафедри політології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

У 2002 році В. Я. Малиновський успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація функцій органів виконавчої влади України: теоретико-методологічні засади», отримавши науковий ступінь кандидата політичних наук.

У 2012 році Валентин Малиновський захистив докторську дисертацію на тему: «Концептуальні засади трансформації територіальної організації влади України: регіональний та місцевий рівні», отримавши науковий ступінь доктора політичних наук.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
 • державне управління;
 • державна служба;
 • місцеве самоврядування;
 • регіональне управління;
 • територіальна організація влади;
 • децентралізація публічної влади;
 • адміністративнотериторіальна реформа.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 • Малиновський В. Регіональний рівень організації влади країн Європи : сучасний стан і тенденції розвитку / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 1. – С. 139–147.
 • Малиновський В. Регіональний рівень України : підходи до реформування / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 4. – С. 148–156.
 • Малиновський В. Реформування територіальної організації влади Польщі: уроки для України / В. Малиновський // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 3. – С. 235–243.
 • Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / В. Я. Малиновський. – Київ : Атіка, 2005. – 240 с.
 • Малиновський В. Співвідношення виконавчої влади і державного управління / В. Малиновський // Нова політика. – 2001. – № 5. – С. 36–40.
 • Малиновський В. Я. Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області (1990-2010 рр.) : монографія / В. Я. Малиновський. – Луцьк : Ініціал, 2013. – 352 с.
 • Малиновський В. Субрегіональний рівень України : підходи до реформування / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 2. – С. 169–178.
 • Малиновський В. Сучасний стан і перспективи реформування публічної адміністрації в Україні / В. Малиновський // Вісник державної служби України. – 2009. – № 3. – С. 21–25.
 • Малиновський В. Я. Територіальна організація влади України : концептуальні засади трансформації / В. Я. Малиновський. – Луцьк : СПД Гадяк Ж. В., 2010. – 451 с.
 • Малиновський В. Територіальна організація влади : підходи до розуміння поняття / В. Малиновський // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 2. – С. 165–171.
 • Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення : матеріали IV наук.-практ. конф. / ред. В. Я. Малиновський, Т. М. Литвиненко. – Луцьк : Волиньполіграф, 2010. – 159 с.
 • Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення : матеріали V наук.-практ. конф. / ред. В. Я. Малиновський, Т. М. Литвиненко. – Луцьк : СПД Гадяк Ж. В., 2011. – 224 с.
 • Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення : матеріали VI наук.-практ. конф. / ред. Т. М. Литвиненко, В. Я. Малиновський. – Луцьк : СПД Гадяк Ж. В., 2012. – 178 с.
 • Децентралізація державного управління та розвитку місцевого самоврядування в контексті європейської практики : матеріали наук.-практ. конф. / ред. В. Я. Малиновський. – Луцьк : Гадяк Ж. В., 2008. – 154 с.
 • Кадровий склад органів влади Волині у 2008 році / ред. В. Я. Малиновський. – Луцьк, 2009. – 22 с.
 • Кадровий склад органів влади Волині у 2010 році / ред. В. Я. Малиновський. – Луцьк, 2011. – 23 с.
 • Тендерні підходи у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / ред. Т. М. Литвиненко,В. Я. Малиновський, О. Я. Ярош. – Луцьк : Гадяк Ж. В., 2012. – 204 с.