+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Мироненко Віталій Петрович


team-4

 

 

Академік-засновник Академії політико-правових наук України України України”, кандидат політичних наук.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Політико-правові засади формування і діяльності парламентської коаліції: зарубіжний досвід і Україна».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
 • парламентаризм;
 • політико-правові процеси;
 • парламентська діяльність;
 • коаліційні угоди;
 • діяльность парламентських коаліцій.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 

 • Мироненко В.П. Комплексний підхід до типологізації парламентських коаліцій / В.П. Мироненко // Держава і право : Зб. наук. праць. Серія Політичні науки. – 2014. – Вип. 66. – С. 339-345.
 • Мироненко В.П. Основні етапи формування парламентської коаліції в країнах Європи / В.П. Мироненко // Порівняльно-правові дослідження. – 2014. – №2. – С. 121-125.
 •  Мироненко В.П. Особливості коаліційних угод 2006–2014 років в Україні / В.П. Мироненко // Держава і право : Зб. наук. праць. Серія Політичні науки. – 2015. – Вип. 67. – С. 109-119.
 • Мироненко В.П. Передумови створення і роль передвиборчих коаліцій / В.П. Мироненко // Молодий вчений. – 2015. – № 8. – С. 153-155.
 • Мироненко В.П. Еволюція та функції коаліційної угоди в країнах Європи / В.П. Мироненко // Evropský politický a právní diskurz (Європейський політико-правовий дискурс, Прага, Чехія). – 2016. – №2. – S. 155-160.
 • Мироненко В.П. Теорії розподілу міністерських портфелів у коаліційних урядах / В.П. Мироненко // Держава і право : Зб. наук. праць. Серія Політичні науки. – 2016. – Вип. 71. – С. 189-198.
 • Мироненко В.П. Типи парламентських коаліцій та їх класифікація / В.П. Мироненко // Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ сто­літті: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 26-27 лютого 2016 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 169-174.
 • Мироненко В.П. Особливості формування парламентських коаліцій напередодні виборів / В.П. Мироненко // Сучасні проблеми світового співто­вариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 11-12 березня 2016 р.). – Одеса : ГО «При­чорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016. – С. 107-111.
 • Мироненко В.П. Коаліційний процес в Європі: періодизація та особли­вості / В.П. Мироненко // V Всеукраїнські політологічні читання імені про­фесора Богдана Яроша: зб. наук. праць / За заг. ред. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яро­ша. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 142-144.
 • Мироненко В.П. Європейський досвід укладання коаліційних угод / В.П. Мироненко / Проблеми державного будівництва в Україні: у 2 т.: зб. матер. ХХІ міжнар. наук.-практ. конф. «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика» (м. Київ, 16 березня 2016 р.). – К. : Київський міжнародний ун-т, 2016. – Т. 1. – С. 193-196.
 • Мироненко В.П. Правові аспекти формування парламентських коаліцій / В.П. Мироненко // Альманах права. – 2016. – Вип. 7. – С. 337-340.