+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

ВИПИСКА ІЗ ПРОТОКОЛУ № 1/2022 ЗАСІДАННЯ СЕНАТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


cropped-logo-1.jpg

Академія

політико-правових наук

України


ПОВІДОМЛЕННЯ

 

ВИПИСКА іЗ ПРОТОКОЛу № 1/2022
Засідання Сенату Громадської організації
“Академія політико-правових наук України”

місто Київ, вул. Леонтовича, 6
30 вересня 2022 року

Порядок денний:
Про обрання голови і секретаря засідання Сенату;
2. Про обрання Президента;
3. Про визначення кількості дійсних членів;
4. Про обрання дійсних членів (академіків);
5. Про обрання віцепрезидентів;
6. Про затвердження Головного вченого секретаря;
7. Про обрання голови та членів Контрольно-ревізійної комісії;
8. Про затвердження керівників відділень;
9. Про обрання членів Президії.

Вирішили:

1. Обрати головою засідання Сенату Челака Олександр Петровича, секретарем засідання Сенату Мироненка Віталія Петровича.

2. Обрати Президентом Громадської організації «Академія політико-правових наук України» терміном на п’ять років Мироненка Петра Володимировича.

3. Визначити загальну кількість дійсних членів у 100 осіб.

4. Обрати дійсними членами (академіками):

Андрущенка Віктора Петровича;
Антонову Ольгу Валеріївну;
Алексєєнко Ірину Вікторівну;
Асланова Стеласа Антиповича;
Батрименка Олега Володимировича;
Бишовця Юрія Павловича;
Богданова Володимира Семеновича;
Бойко Анжелу Іванівну;
Горбатенка Володимира Павловича;
Григора Олега Олександровича;
Дем’янчука Олександра Петровича;
Держалюка Миколу Степановича;
Дерев’янка Сергія Мироновича;
Добродум Ольгу Вікторівну;
Калініченка Богдана Михайловича;
Корнієвського Олександра Анатолійовича;
Кравченка Миколу Володимировича;
Кривошеїна Віталія Володимировича;
Лазуренка Валентина Миколайовича;
Мазур Ірину Іванівну;
Макушева Петра Васильовича;
Малиновського Валентина Ярославовича;
Малкіну Ганну Миколаївну;
Марченка Юрія Васильовича;
Маслова Юрія Костянтиновича;
Мироненка Віталія Петровича;
Мироненка Петра Володимировича;
Мула Сергія Анатолійовича;
Оніщенко Ірину Григоріївну;
Перегуду Євгена Вікторовича;
Прокопенко Наталію Семенівну;
Радкевича Анатолія Валентиновича;
Рудакевича Олега Михайловича;
Сагана Олександра Назаровича;
Сачка Олександра Васильовича;
Сиченка Віктора Володимировича;
Смешка Ігоря Петровича;
Смолянюка Володимира Федоровича;
Співака Віктора Миколайовича;
Ставченка Сергія Вікторовича;
Стойко Олену Михайлівну;
Теремка Василя Івановича;
Тертишника Володимира Митрофановича;
Тимошенка Володимира Андрійовича;
Тимошенка Максима Олександровича;
Тимошенко Олену Іванівну;
Ткаченка Василя Миколайовича;
Толубка Володимира Борисовича;
Третяка Олексія Анатолійовича;
Тупицю Олега Леонідовича;
Філіппову Вікторію Дмитрівну;
Чаплинського Костянтина Олександровича;
Ченцова Віктора Васильовича;
Чижмарь Катерину Іванівну;
Чижмаря Юрія Васильовича;
Чупрія Леоніда Васильовича;
Ягодзінського Сергія Миколайовича.

Засновників Громадської організації «Академія політико-правових наук України» дійсних членів (академіків) Мироненка Віталія Петровича і Мироненка Петра Володимировича вважати такими, які набули статус академіка-засновника.

5. Обрати віцепрезидентами:
дійсного члена (академіка) Горбатенка Володимира Павловича,
дійсного члена (академіка) Малкіну Ганну Миколаївну,
дійсного члена (академіка) Мироненка Віталія Петровича,
дійсного члена (академіка) Тимошенка Володимира Андрійовича.

6. Затвердити Головним вченим секретарем дійсного члена (академіка), віцепрезидента Малкіну Ганну Миколаївну.

7. Обрати Контрольно-ревізійну комісію у такому складі:
Голова – дійсний член (академік) Тимошенко Максим Олександрович;
Член Комісії – дійсний член (академік) Стойко Олена Михайлівна.

8. Затвердити керівниками відділень:
Дійсного члена (академіка) Тупицю Олега Леонідовича академіком-секретарем Південного відділення;
Дійсного члена (академіка) Григора Олега Олександровича академіком-секретарем Черкаського відділення.

9. Обрати членами Президії дійсних членів (академіків):
Мироненка Петра Володимировича;
Горбатенка Володимира Павловича;
Малкіну Ганну Миколаївну;
Мироненка Віталія Петровича;
Тимошенка Володимира Андрійовича;
Тимошенка Максима Олександровича;
Бишовця Юрія Павловича;
Тупицю Олега Леонідовича;
Григора Олега Олександровича.

Голосували: “за” – одностайно.

Голова засідання Сенату, засновник О. П. Челак
Секретар засідання Сенату, засновник В. П. Мироненко
__________________________________________________________