+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

РІШЕННЯ ВІД 4-ГО ЛЮТОГО 2023 РОКУ


cropped-logo-1.jpg

Академія

політико-правових наук

України

РІШЕННЯ СЕНАТУ

від 4-го лютого 2023 року. Протокол № 2.

РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ

від 4-го лютого 2023 року. Протокол № 4.

На підставі рішення Президії АППН України від 23 січня 2023 року, Протокол № 3, у
межах виконання повноважень Сенату на період воєнного стану в державі, Президія
АППН України п о с т а н о в л я є:
1. Обрати дійсними членами (академіками):
 Гапєєва Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор.
 Демченко Сергій Володимирович, доктор наук із соціальних комунікацій,
професор.
 Кравець Анастасія Юріївна, доктор політичних наук, професор.
 Осетрова Оксана Олександрівна, доктор філософських наук, професор.
 Чаплинська Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор.
 Щокін Вадим Петрович, доктор технічних наук, професор.
2. Обрати академіками АППН України з одночасним обранням дійсними членами
(академіками) АППН України:
 Бокоч Вікторія Михайлівна, доктор політичних наук, професор.
 Гапоненко Віра Анатоліївна, доктор політичних наук, професор.
 Кобрусєва Євгенія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор.
 Левкулич Василь Васильович, доктор філософських наук, професор.
 Мокляк Сергій Петрович, доктор політичних наук, професор.
 Остапець Юрій Олександрович, доктор політичних наук, професор.
 Палінчак Микола Михайлович, доктор політичних наук, професор.
 Стеблюк Світлана Василівна, доктор педагогічних наук, професор.
 Тодоров Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор.
 Фізеші Октавія Йосипівна, доктор педагогічних наук, професор.
 Шетеля Наталія Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор.

2

3. Обрати академіками АППН України:
 Бадида Андріанна Юріївна, кандидат юридичних наук.
 Бандурко Валерія Олегівна, громадський діяч.
 Березень Вадим Андрійович, громадський діяч.
 Бобрик Валентин Олександрович, кандидат економічних наук.
 Драгун Володимир Михайлович, громадський діяч.
 Кивгила Ігор Григорович, кандидат історичних наук.
 Коціпак Микола Васильович, громадський діяч.
 Лавриненко Ганна Андріївна, кандидат політичних наук.
 Лешанич Мирослав Михайлович, кандидат політичних наук.
 Метегела Василь Петрович, громадський діяч.
 Михайлишин Ігор Володимирович, кандидат юридичних наук.
 Нечипорук Кірілл Олександрович, кондидат юридичних наук.
 Пазина Ростислав Олексійович, громадський діяч.
 Романов Роман Олександрович, громадський діяч.
 Свищо Вікторія Юріївна, кандидат філософських наук.
 Синетар Іван Іванович, громадський діяч.
 Солошенко Богдан Миколайович, громадський діяч.
 Стойка Олеся Ярославівна, кандидат педагогічних наук.
 Ступник Ярослав Валерійович, кандидат юридичних наук.
 Топчій Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук.
 Харута Василь Федорович, кандидат юридичних наук.
 Харута Федір Григорович, громадський діяч.
 Хила Іван Юрійович, кандидат юридичних наук.
 Шандра Богдана Богданівна, кандидат юридичних наук.
 Цимбаленко Яна Юріївна, кандидат наук з державного управління.
4. Обрати асистентом-дослідником:
 Лопушанська-Гондорчин Мар’яна Антонівна, аспірант (право).
5. Обрати асистентом АППН України:
 Коновальчук Тетяна Анатоліївна, студент (політологія).
6. Створити Закарпатське відділення Академії політико-правових наук України у місті
Ужгород.
7. Затвердити керівником Закарпатського відділення АППН України дійсного члена
(академіка) АППН України, доктора політичних наук, професора Палінчака Миколу
Михайловича та покласти на нього обов"язки академіка-секретаря Відділення.
8. Затвердити вченими секретарями відділень АППН України:
 Дніпровського відділення – академіка АППН України Романова Романа
Олександровича.
 Черкаського відділення – академіка АППН України Кулинича Богдана
Григоровича.
 Закарпатського відділення – академіка АППН України Бадиду Андріанну
Юріївну.

3
9. Вивести зі складу Президії АППН України дійсного члена (академіка) АППН
України, доктора юридичних наук, професора Тимошенка Максима Олександровича
та звільнити його з посади голови Контрольно-ревізійної комісії АППН України.
10. Обрати головою Контрольно-ревізійної комісії АППН України дійсного члена
(академіка), доктора юридичних наук, професора Чижмаря Юрія Васильовича.

11. Обрати членами Президії АППН України:
 Чижмаря Юрія Васильовича, дійсного члена (академіка) АППН України, доктора
юридичних наук, професора, голову Контрольно-ревізійної комісії АППН України.
 Палінчака Миколу Михайловича, дійсного члена (академіка) АППН України,
доктора політичних наук, професора, академіка-секретаря Закарпатського
відділення АППН України.
12. Затвердити помічником президента АППН України з питань забезпечення
діяльності Президії АППН України асистента-дослідника Лозу Віктора
Олександровича.
13. Провести Організаційне засідання Закарпатського відділення АППН України у
місті Ужгород у період з 9 по 11 лютого 2023 року під головуванням президента
АППН України (місто Ужгород).
14. Президентові АППН України 13-го лютого 2023 року провести зустріч з
керівництвом та професорсько-викладацьким складом Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника з метою роз'яснення діяльності
Академії політико-правових наук України та створення Прикарпатського відділення
АППН України (місто Івано-Франківськ).

Президент АППН України
академік-засновник,
доктор політичних наук Петро Мироненко
Головний вчений секретар
віцепрезидент АППН України,
доктор політичних наук, професор Ганна Малкіна