+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Ткаченко Василь Миколайович


tk
Доктор історичних наук, професор, академік Міжнародної кадрової академії, член-кореспондент АППН України, лауреат Міжнародної премії ім. Г. С. Сковороди, лауреат премії НАН України ім. М. І. Костомарова.

Кандидатська дисертація «Антирадянська діяльність української буржуазно-націоналістичної еміграції в США (60-і рр. XX ст.)».

Докторська дисертація на тему «Україна і Росія: проблема національного самовизначення (Історіософський аналіз поточного моменту)».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
 • історія;
 • проблеми національного самовизначення;
 • відносини Україна-Росія;
 • міжнародні відносини.

 


НАУКОВІ ПРАЦІ:
 • Україна: проблеми самоорганізації. Т. 2: Десятиліття суспільної трансформації. — К., 2003 (у співавт.).
 • Україна: проблеми самоорганізації. — Т. 1: Критика історичного досвіду. — К., 2003 (у співавт.).
 • Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. — К., 1998 (у співавт.).
 • Україна в контексті глобалізму. — К., 1998 (у співавт.).
 • Україна: альтернативи поступу (Критика історичного досвіду). — К., 1996 (у співавт.).
 • Україна на межі цивілізацій (історико-політологічні розвідки). — К., 1995 (у співавт.).
 • Україна: проблеми самоорганізації (начерки новітньої доби). — К., 1995 (у співавт.).
 • Україна: історіософія самоорганізації. — К., 1994.
 • Україна і Росія: Проблеми національного самовизначення (Історіософський аналіз поточного моменту). — К., 1993.
 • В чужій далекій стороні. — К., 1975 (у співавт.).