+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Умови прийому в АППН України


cropped-logo-1.jpg

Членами Академії можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, особи без громадянства віком від 18 років, що поділяють мету та завдання Академії, сплачують вступний та членські внески, підтримують її матеріально чи організаційно. Рішення щодо набуття членства в Академії новим членом та вихід з нього приймається Президією Академії на підставі особистої письмової заяви.

 

Форми участі членів Академії своїми фінансовими, матеріальними, творчими, інтелектуальними ресурсами в діяльності Академії визначаються чинним законодавством України.

 

Члени Академії мають право ознайомлюватися з результатами  діяльності Академії. Без пояснення причин, на підставі письмової заяви до Президії, припинити своє членство в Академії.

 

Члени Академії зобов’язані дотримуватися вимог цього Статуту, а також рішень Президії з питань, що віднесені до її компетенції.

 

Президія Академії має право виключити члена Академії за особистою згодою (добровільно) щодо виходу із членів Академії (на підставі поданої заяви), смерті члена Академії, за несплату членських внесків, за діяльність, що суперечить меті Академії, а також за дії, що дискредитують Академію, завдають їй моральної та матеріальної шкоди, якщо його дії призвели до втрати авторитету Академії. Рішення з цього питання приймається 2/3 (двома третинами) від загальної кількості членів Президії Академії та затверджується Конгресом (загальними зборами засновників) Академії.

 

 

Кандидати у академіки та члени-кореспонденти АППН України подають заяву на участь у конкурсі на вибори до Президії ГО АППН України.

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК

 

 

До Президії АППН України
від п.і.п., науковий ступень, вчене звання, громадський діяч
посада, заклад (установа)
тел., e-mail

ЗАЯВА

 

 

Прошу прийняти до Академії політико-правових наук України академіком (членом-кореспондентом, асистентом-дослідником).
Зобов’язуюсь виконувати вимоги Статуту АППН України.
Дата, підпис.
Заява, рекомендації двох дійсних членів (академіків) АППН України, сканкопії дипломів, список наукових праць подаються на електронну пошту aps-ua@ukr.net

 

 

 

Вступні внески:

 

 

академіки – 3000 грн.,
члени-кореспонденти – 2000 грн.,
асистенти-дослідники – 500 грн.
Членські внески:

 

 

дійсні члени (академіки) – 200 грн. на місяць,
академіки – 150 грн. на місяць,
члени-кореспонденти – 100 грн. на місяць,
асистенти-дослідники – 50 грн. на місяць.